Vedligeholdelseslog - Udskiftning af røstjern på Aurora 555 - forår 2007
 
Home      

Da det forlyder at en del spækhuggere har haft problemer med 1) knækkede røstjern og 2) røstjern, der er blevet flået ud af dækket, er det valgt at skifte røstjernene på vores Spækhugger. De nye røstjern er købt ved Tempo Bådudstyr i Greve. Det formodes at røstjernene er knækket som følge af vandinstrængen - idet det så kan forekomme at der står vand dels i laminatet og dels lige oven på møtrikkerne/skiverne, hvilket kan fremskønne korrosion. En smule rustvand var tegn på vandindtrænget ved røstjernene på vores Spækhugger.

Normalt kan man regne med at en silikone-fuge er tæt i ca. 5 år. Det vil derfor være relevant at forny fuge og evt. røstjernene hvert 3-5 år.

De både, der har haft problemer med at røstjernene er trukket ud af dækket har formentligt lidt af råden balsakerne, som under belastning er kollapset. Derfor er det valgt at demontere de gamle røstjern og bore hullerne op i overstørrelse (10 mm stålbor) og efterfølgende støbe hul og så meget som muligt af mellemrummet mellem inderste og yderste lag glasfiber med Epoxy. Balsa-træet er såvidt muligt fjernet med et bøjet søm.

En del af balsa-træet var blevet helt sort og nedbrudt af fugt. Dette var dog i vores tilfælde kun ganske overfladisk idet lidt behandling med det bøjede søm afslører friskt træ.

Det yderste lag glasfiber er på vores Spækhugger 7-8 mm tykt mens det inderste er ca. 3 mm. Balsakernen er kun ca. 3-4 mm tyk. Det kraftige yderste lag glasfiber er formentligt årsagen til at røstjernene kan side helt uden forankring i skroget i kahytten.

Her har dækket været støbt ud med Epoxy, hvorefter der boret huller til de nye røstjern.

 


Home